Ortodonti Nedir?


Ortodonti, diş çapraşıklıkları veya yüzün sert dokularıyla ilgili doğumsal yada sonradan kazanılmış şekil bozukluklarının teşhis ve tedavisiyle ilgili diş hekimliğinin özel bir uzmanlık dalıdır.

Ülkemizde ortodonti doktoru sayısı azdır. Ortodontist olmak için beş yıllık diş hekimliği yüksek lisans eğitiminin üzerine en az dört yıl süren doktora ya da uzmanlık eğitimi yapmak gerekir.

Nitelikli personel azlığı bir yana bazı meslek kuruluşlarının maksatlı girişimleri sonucu diş hekimliğinde uzmanlığı düzenleyen “tıpta uzmanlık tüzüğünün” ilgili maddeleri iptal edilip yeni bir düzenleme de yapılmadığından senelerdir yeni uzman yetiştirilmesi fiilen mümkün olmamakta iken nihayet 26/04/2011 tarih ve 27916 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6225 sayılı kanun ile diş hekimliğinde ortodonti başta olmak üzere 8 dalda uzmanlık için yasal düzenleme yapılmıştır. Bu şekilde ehil olmadıkları halde ortodontik tedavi yapan genel diş hekimlerinin yaratacağı olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi konusunda kamu yararına önemli bir gelişme sağlanmıştır.

Mevcut durum itibariyle yine de resmi kurumlara yığılmalar artmakta beşer yıllık sıralardan söz edilmektedir. Kendi imkanlarıyla tedavi hizmetini almak isteyenler için de doğru hekime ulaşma konusunda sorunlar vardır. Ortodontik tedavi koruyucu hizmetler dışında ortodonti doktoru yada ortodonti uzmanları tarafından yapılmalıdır. Bu konuda artık yasal bir zeminin olması bir yana , hekim olmanın sorumluluğunun farkında sınırlarını bilenler hariç, bir kaç günlük kurslardan aldıkları yetersiz bilgilerle hasta tedavi eden, maksadı aşan uygulamalarda bulunanlar hakkında hiç değilse sınırlamalar geleceği konusu toplum sağlının yararınadır..

Neden Böyle Bir Siteye İhtiyaç Duyuldu ?

Ülkemizde ortodonti doktoru sayısı oldukça azdır. Bu tedavi hizmetini veren resmi kuruluş sayısı yetersizdir.. İzmirde iki resmi sağlık kuruluşu ortodonti tedavi hizmeti vermektedir. Bunlar Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniği ile Sağlık Bakanlığına bağlı Konak Diş hastanesi Ortodonti Kliniğidir. Her iki merkezde ihtiyaca cevap vermekte zorlanmakta beşer yıllık sıralarla çalışmaktadır. SGK (eski adıyla SSK) hizmet veremediği hastaları dışarıya sevkedebilmektedir. Kurum her ortodonti uzmanıyla ayrı ayrı sözleşme yapmamakta hastayı istediği hekime gitmekte serbest bırakmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta gidilen hekimin genel diş hekimi değil, ortodonti uzmanı ya da ortodonti doktoru olmasıdır. Çünkü kurum ödeme için faturada uzman kaşesi aramaktadır. Sevk tarihi ile fatura tarihi arasında en az 1 yıl olmalıdır. 1 yıldan önce ödeme yapılmamakta bunda hastanın gerçekten tedavi hizmeti aldığının doğrulanması hedeflenmektedir.Ödemeler 2007 yılı tabip odası fiyat tarifesi baz alınarak hastaya yapılmaktadır.Ödeme süreci tamamen hasta ile kurum arasında kurumun prosedürüne uygun olarak yapılır.Tedaviyi yapan hekimin sorumluluğu tedaviyi gerçekleştirmek ve yapılan harcamayı belgelemek ile sınırlıdır.

Tedavi hizmetini kendi imkanlarıyla karşılamak isteyen hastalar işin maddi boyutunun ötesinde yukarıda da anlatılan sebeplerden ötürü doğru hekime ulaşamamakta ve çok farklı mağduriyetleri de yaşayabilmektedir.

Bu sitenin amacı en azından doğru ve güvenilir bilgi açısından ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmaktır. Bölgenizdeki hekimlerin bilgisine ulaşmak için Türk Ortodonti Derneğinin resmi sitesi olan http://www.tod.org.tr/. veya Diş Hekimleri odalarına başvurabilirsiniz.

Meslek Ahlakıyla İlgili Birkaç Söz…

  Bu sitenin ve yazarlarının amacı kimseyi itham etmek değildir. Tersine ülkemizde faaliyet göstermekte olduğumuz saha ile ilgili kanayan bir yaraya dikkat çekmektir. Ortodonti, doğası gereği eğitimi de tedavi süreçleri de zor ve zahmetli bir alandır. Ortodontik tedavi takip, devamlılık motivasyon; yapan hekim açasından bilgi, gören kimse açısından devamlılık , sabır ve motivasyon gerektirir. Bu sebepten bir ortodonti doktorunun bile mesleki performansı aslında, kendi mesleki yeterliliğinin de dışında, hastasının bu zorlu süreçte tedaviye göstereceği uyumla doğru orantılı olabilir.. Uzman kişi eğitimini para karşılığı kurslardan değil, akredite olmuş kuruluşlardan (Üniversitelerin ilgili anabilim dalları yada Sağlık Bakanlığının eğitim hastanelerinden) alır.Tedavi içinde kendi performansı dışında hastasının uyum eksikliğinden kaynaklanacak sorunlara karşı ayrıca tedbir alma sorumluluğuna sahiptir. Ama sadece ortodonti değil , sağlıkla ilgili her türlü tedavi prosedürü ile ilgili tatmin garantisi vermek ve bir beklenti oluşturmak meslek etiğine uymaz. Hastanın yaşam koşulları yada anatomik şartlarıyla ilgili sınırlamaları olabilir. Bu sebeple hatalı tedavi örnekleri verilirken basit nüks vakalarına değil ağır yöntem hataları içeren vakalar seçilmesine, hastanın izin beyan ve durum tespit tutanaklarının alınmasına özen gösterilmiştir.

İlk ortodontik muayene yaşı:

6 yaş gurubu minikler muayenede

6 yaş ilk daimi dişlerin sürdüğü çapraşıklık problemlerinin gözlemlenmeye başladığı yaştır. Süt dişi dizisinde genelde hiç çapraşıklık göstermeyen minik ağızlar daimi dişlerin sürmesiyle bir karmaşaya sahne olabilir. Erken süt dişi kaybı ,ailesel iskeletsel yatkınlık ve burun solunumu yapmayı engelleyici fonsiyonel bir problem yoksa, ön keser diş çapraşıklığı çoğu kere yaşla uyumlu ve normaldir. Uzman hekim tarafından değerlendirilmeyen vakalar yaşla uyumlu ve ileride düzelecek vakalara gereksiz bir girişim başlatabilir.

Önemli not

 Site içindeki bilgi, hekimin hastasını tedavi amaçlı muayene etmesi ve teşhis koyması yerine geçmez. Sadece bilgilendirme amaçlıdır.

İzmirde Faaliyet Gösteren Ortodonti Doktorları: Dr.FIRAT KOÇ

Dr. Dt. Fırat Koç,  İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi ‘nden 2000 yılında olmuştur. TSK bünyesinde çeşitli askeri birlik ve askeri hastanelerde dişhekimliği hizmetini yürüttükten sonra 2006-2010 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademesi Ortodonti Anabilimdalı’nda uzmanlığını tamamlayan Fırat Koç, kurucusu ve sahibi olduğu Özel  Fırat KOÇ Ortodonti Muayenehanesini işletmektedir.,

ULAŞABİLECEĞİNİZ WEB SİTELERİ:

www.instagram.com/firat_koc_ortodonti/

www.facebook.com/izmirozelortodonti/

Genel Diş Hekimi Ortodonti Hastası Bakabilir mi ? :

  26/04/2011 tarih ve 27916 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6225 sayılı kanun ile diş hekimliğinde ortodonti ayrı bir uzmanlık dalıdır. Bu haliyle genel diş hekiminden sadece koruyucu ve önleyici bir takım sınırlı ortodonti tedavi girişimleri beklemek yerinde olacak iken çoğu kere maksadı ve sınırları aşan uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Zor ve zahmetli bir süreç olan ortodonti eğitimi en az 4 yıl sürmektedir. İlk 2 yıl teorik ve klinik dersler alan aday bu sürenin sonunda ayrı bir yeterlilik sınavına alınmakta başarılı olanlar geri kalan sürede doktora tezini hazırlamakta ve klinik çalışmalarına devam etmektedirler. Ortodonti doktoru unvanı alabilmek için adaylardan belli sayıda hastayı uygun bir şekilde tedavi etmesi ve doktora tezini oluşturulan bir jüri karşısında başarılı bir şekilde savunması şart koşulmaktadır.Böylece bir ortodonti doktorunun yetişmesi toplam yaklaşık 10 yılı bulmaktadır.

Kestirme çözümler üretmeye alışkın bir toplumda bilgi, emek ve meslek ahlakı gibi kavramlar giderek anlamsızlaşır. Bu bağlamda 10 yıl çok uzun bir süredir. İş böyleyken düzenlenen maddi çıkar amaçlı bir kaç günlük kurslarla bazı genel diş hekimleri de kapsamlı ortodontik tedaviler konusunda cesaretlendirilebilir. Bunlardan biri size denk gelebilir. Ortodontik tedavi sert dokular üzerinde yapıldığından tedavi sonuçlarını görebilmek en az bir, bir buçuk yıl sürer. Farklı anomalileri üstelik te bu kadar uzun bir sürede deneyimlemek mümkün olmadığından birkaç günlük kursların aldatmaca olduğu açıktır. Aslında bu durum; kursu düzenleyen ve kursa devam edenlerce de bilinmektedir. Bu sebepten; kursu alsa da kurs düzenliyicileri ile gerekli yeterliliğe sahip olmayan kursiyerler arasında sürekli hasta simsarlığına dayalı gayri ahlaki, içinde her danışıldığında, en hafif anlatımıyla tedavi ücretlerine yansıyan, danışma ücretlerinin talep edilmesinin olası olduğu ,hasta tarafının hiç farkında olmadığı bir zincirin oluştuğu duyumları alınmaktadır.

Ortodontik tedaviye ulaşma seçenekleri

Hizmet alma aşamasında doğru ortodontik tedaviye ulaşma önemlidir. Mevcut durumda seçenekler aşağıdaki gibidir:

1- Resmi kurumlar:

İzmirde bu hizmeti veren iki resmi kurum vardır. Bunlardan ilki Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti kliniği diğeri ise TC Sağlık Bakanlığı Konak Eğitim Diş Hastanesi Ortodonti kliniğidir. Her iki kurum da ortalama beşer yıllık sıralar vermektedir. Malzeme giderleri, resmi ve sigortalı hastalar için bile, resmi gazetede yayınlanan yönergeye atıfta bulunularak hastaya karşılatılmaktadır. Yetişkin hastalar için yaş sınırı vardır. Dışarıya sevk konusu oldukça tartışmalıdır.Bu konuda hasta lehine alınmış bir takım mahkeme kararları olmasına karşın uygulamada çok sıkıntı yaşanmaktadır. Ödemeler 2007 tabip odası fiyat tarifesi baz alınarak yapılmakta iken kasım 2012 itibariyle SGK ödeme miktarlarında değişiklik yaparak paket fiyat uygulamasına geçmiştir. Buna göre yapılan miktarlar azaltılmış ve güncel fiyatların yaklaşı 1/4 ‘üne indirilmiştir.Böylece hasta lehine alınan mahkeme kararları yok sayılmıştır.

2-Kurs görmüş genel diş hekimleri:

Faaliyet gösterilen saha dünyanın her yerinde olduğu gibi artık yürürlüğe giren kanun ile ülkemizde de uzmanlık sahasıdır. Genel diş hekimleri ancak sınırlı ve daha ziyade koruyucu anlamda tedavi hizmeti verebilirler.

3-Dikkat! Çocuğunuzu aslında bir laboratuar teknisyeni tedavi ediyor olabilir..

Bazı genel diş hekimleri sadece bir ağız ölçüsü alarak bu türlü çalışan diş laboratuarlarına gönderip bir teknisyenin hiç bir tıbbi endikasyona dayanmadan yaptığı genelde söküp takılabilen hareketli apareyleri hastasının ağzına takabilmektedir. Sırf bu yolla çalışan, muayenehanelere gönderdikleri reklam elemanlarıyla talep yaratan, mesleki yayın organlarına reklam verenler, bunları yayınlayanlar ve bu şekilde çalışan laboratuarlar olabilir. Son yıllarda kaynağı dışarıda tamamen şeffaf, hiç tel görüntüsü olmayan apareylerle ortodontik tedavi hizmeti verdiğini söyleyen kimi ticari şirketler genel diş hekimleri bazında pazar çalışması yapmakta endikasyonu son derece sınırlı bu tekniği empoze etmektedir.

4- Özel Ağız sağlığı merkezleri

Birden fazla diş hekiminin faaliyet gösterdiği poliklinik tarzı özel sağlık kurumlarıdır. Sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Uzman ve kalifiye hekimleri de bünyelerinde barındırmaktadır.Ticari bir işletme mantığı ile çalıştırılmayanlarının sağlık kalitesini artıracağı açıktır. Ancak özellikle işletmecisi veya sahibi, ortodontik tedavi hizmetini bizzat veren uzman hekimden farklı olduğu bazı işletmeler, gayri etik uygulamalara sahne olabilmektedir. Bu tür yapılanmalar gazetelere yarım sayfa ilan vermekte, fiyat düşürmekte, niceliği niteliğe tercih eden, sürümden kazanma mantığı izleyebilir. Buna sebep işveren -çalışan uzman hekim arasındaki ücret dengesizliği olabilir. Bu tür kurumlarda çalışan uzman hekimlerin ücretleri düşük tutulmakta performansa prim verilebilmektedir. Ortodontik tedavi, doğası gereği asla hasta sayısı fazlalığıyla başarılı olunacak bir saha değildir. Tedavi uzun sürelidir. Layıkiyle bakabileceği hasta sayısının çok üstünde yükle karşılaşıldığında, bunun sonuca, ” hasta memnuniyetsizliği “olarak yansıması muhtemeldir.

5-Başkasının muayenehanesinde hasta bakan ortodontistler

Bazen bir ortodontist bir genel diş hekiminin kliniğinde haftanın belli günleri hasta kabulu yapabilmektedir. Konunun yasal zemini, vergi mükellefiyeti, çalışma izni ve ruhsatı eksikliği bir yana, uygulamada iş yeri sahibiyle hizmeti verenin farklı olmasının yaratabileceği sorunlar her zaman ihtimal dahilinde tutulmalıdır. Problem halinde muhattap bulunamaması, klinikteki ortodonti hastasının yeterli olmaması halinde bir kaç hasta için ilgili uzmanın başkasının muayenehanesinde senelerce tedaviyi devam ettirmek zorunda oluşu devamlılık açısından sorun olabilir.

6-Kendi kliniğinde hasta tedavi eden ortodonti doktoru yada uzmanları

 Sahibi olduğu klinikte ortodonti doktorası yapmış yada ortodonti uzmanı olan hekimlerce yürütülen tedavi tercih sebebidir. Uzmanı tarafından yürütülse de ortodontik tedavinin devamlılık, farkındalılık, sabır, motivasyon ve aile desteği gerektiren bir takım çalışması olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

https://www.youtube.com/watch?v=0RAfjtzJDIA
https://www.youtube.com/watch?v=_aZyjIEq-Qk